Przeglądanie i pobieranie plików
bez możliwości wysyłania plików na serwerW celu pełnego dostępu do serwera GKSPiT
z możliwością wysyłania plików na serwer, należy skorzystać z:

Uwaga: w Eksploratorze Windows należy wpisać w pasku adresu: ftp://gkspit.pzm.pl. Jeśli nie widać paska adresu należy go ustawić w menu WidokPaski narzędziPasek adresu. Należy także ustawić jako nieaktywną opcję: Zablokuj paski narzędzi, aby rozszerzyć okno paska adresu.